Werkwijze

Praktische werkwijze en coaching.

Praktische werkwijze

De werkwijze is heel praktisch. Er is eerst een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend en kosteloos. Als je besluit het traject aan te gaan, maken we een plan van aanpak. Hierin staat  wat de verwachtingen en afspraken zijn. Er worden duidelijke doelen gesteld waar we naar toe gaan werken.

Het is afhankelijk van het doel hoe lang het traject gaat duren. Het kunnen 4 sessies zijn, maar ook 8 à 10.

Vergoeding door de gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

De gemeente is verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

ADHD/ADD coaching is een individuele voorziening. Om er gebruik van te kunnen maken via de gemeente, moet eerst toegang worden verleend. Deze toegang wordt verleend door het CJG (de gemeentelijke toegangspoort), de (huis)arts, kinderrechter of de gecertificeerde instelling (uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering).

Wordt de toegang verleend, dan worden de coachingsessies vergoed door de gemeente.

PGB

De zorgverzekering vergoedt de coaching niet. Vergoeding is eventueel wel mogelijk vanuit een PGB, als ondersteunende begeleiding. Hiervoor moet je contact op nemen met het zorgkantoor. Vraag dit van tevoren na om teleurstelling te voorkomen. Omdat er meestal niet heel veel sessies nodig zijn, is coaching een redelijk kleine investering in verhouding tot wat het je oplevert.

 

Waar?

Coaching aan huis of in de praktijkruimte aan de St. Crusiusweg in Epe.

Coaching

ADHD is geen ziekte, en een beperking is het alleen als je er last van hebt.

Hoe fijn zou het zijn om geen last meer van te hebben van je ADHD symptomen, maar gebruik te maken van de mogelijkheden?!

Wat kun je verwachten tijdens een sessie?

Er worden verschillende coachingstechnieken gebruikt om er achter te komen wat de sterke kanten (kwaliteiten) van jou zijn en hoe deze nog meer te versterken. Coachen betekent van oudsher “beter maken”. We onderzoeken wat de gevolgschade is: hoe het komt dat je niet meer jezelf kunt/mag zijn en geen optimaal gebruik maakt van je kwaliteiten. En hoe die gevolgschade verminderd kan worden. ADHD is geen ziektebeeld, maar op een iets andere manier functioneren, wat ook weer vele mogelijkheden biedt! Tijdens de coaching ontdek je welke dat voor jou zijn.

 

Sitemap

Home
Werkgebieden
Over mij
Referenties
Contact

Contact

06-18131069
info@truecolorscoach.nl
St. Crusiusweg 2 in Epe
Maandag en vrijdag hele dag  
Di, wo en donderdagmiddag 
's Avonds en weekend: alleen op afspraak