Logo True Colors Coaching
Wat is Hoogsensitiviteit?

Wat is Hoogsensitiviteit?

Als je hooggevoelig bent dan ben je een kei in het oppikken van allerlei prikkels.

ADHD en hoogsensitiviteit hebben een aantal overeenkomsten, maar ook verschillen. Beide zijn vormen van neurodiversiteit die invloed hebben op de manier waarop het brein informatie verwerkt. Bij beide is er sprake van prikkelgevoeligheid. Ook zijn er verschillen: bij ADHD is er sprake van hyperactiviteit en impulsiviteit, terwijl hoogsensitiviteit zich vooral uit in het intenser waarnemen van prikkels, sneller overprikkeld raken, diepgaande verwerking en reflectie. De manier waarop deze eigenschappen zich manifesteren verschilt van persoon tot persoon.

Overeenkomsten:

 • Opmerkzaamheid en snelle overprikkeling.
 • Emoties worden diepgaand ervaren en verwerkt.
 • Moeite met focus en concentratie, snel afgeleid zijn en geïrriteerd raken bij het krijgen van te veel verzoeken tegelijk.
 • Creativiteit en buiten de gebaande paden denken.

Verschillen:

 • Iemand met ADHD leert vaak snel en globaal. Een hoogsensitief persoon leert langzaam en grondig.
 • Iemand met ADHD is impulsief en verveelt zich snel. Zoekt stimulatie op, bijvoorbeeld in de vorm van harde muziek. Een hoogsensitief persoon zal harde geluiden eerder vermijden en heeft meer tijd nodig om te reflecteren.
 •  Een hoogsensitief persoon kan zich goed concentreren in een rustige setting. Iemand met ADHD heeft ook dan moeite om zich te focussen.

De combinatie

Mensen met beide eigenschappen hebben vaak een rijke innerlijke belevingswereld. Ook laten ze tegenstrijdig gedrag zien. Aan de ene kant hebben ze behoefte aan rust en ruimte voor zelfreflectie, terwijl ze tegelijkertijd uitdaging en stimulatie nodig hebben om zich te ontwikkelen en te groeien.

Voor Wie

Er is een grote overlap tussen kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en hoogsensitiviteit (HSP).

Kinderen met ADHD handelen vaak ondoordacht (impulsief), bewegen veel (hyperactief) en hebben moeite met het richten van de aandacht (concentratie). Ze kunnen moeite hebben met stilzitten, zich aan regels houden en hun aandacht vasthouden. Hun hersenen verwerken informatie anders, wat leidt tot deze gedragskenmerken.

Hoogsensitieve kinderen hebben een diepgaande verwerking van prikkels. Ze zijn gevoeliger voor geluiden, geuren, licht en emotionele signalen van anderen. Ze kunnen diep nadenken en intens reageren op situaties.

Veel kinderen met ADHD hebben ook een verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Dit kan hun reacties op externe prikkels versterken. Ze kunnen bijvoorbeeld overweldigd raken door drukke omgevingen, sterke geuren of emotionele situaties.

Elk kind is uniek. Sommige kinderen met ADHD zijn ook hoogsensitief, terwijl anderen dat niet zijn. Tijdens de coaching wordt er door spelletjes, gesprekken en observaties gekeken hoe het kind reageert op verschillende prikkels. En hoe hij hier het beste mee om kan gaan. Coaching helpt om te gedijen in een wereld die soms overweldigend kan zijn.

Een van de belangrijkste overeenkomsten tussen AD(H)D en hoogsensitiviteit is de zintuigelijke prikkelverwerking. Dit is de samenwerking tussen je zintuigen en je hersenen. Via je zintuigen komen er allerlei prikkels binnen, zoals geluiden, geuren en beweging. Deze prikkels worden doorgegeven aan de hersenen, die ze verwerken. Zowel jongeren met ADHD als jongeren die hoogsensitief zijn, verwerken prikkels diepgaander. Het kan zijn dat je hierdoor eerder overprikkeld raakt. Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap en neemt net als ADHD, bepaalde uitdagingen en talenten met zich mee.

Als jongere is het belangrijk om te begrijpen hoe neurodiversiteiten (zoals AD(H)D en hoogsensitiviteit je kunnen beïnvloeden en hoe je hiermee om kunt gaan. Je leert dit tijdens de coaching.

Hoogsensitiviteit is geen tekortkoming, maar een unieke eigenschap. Tijdens de coaching leer je om je sensitiviteit te omarmen en deze te zien als een kracht: zoals oog voor detail, creativiteit en diepgaande verbindingen met anderen.

Als HSP’er (soms in combinatie met AD(H)D) heb je een aangeboren gevoeligheid voor prikkels uit je omgeving. Je neemt meer waar en ervaart intenser dan anderen. Je hersenen verwerken deze informatie grondiger en nauwkeuriger. Dit kan leiden tot een dieper begrip van emoties, nuances en subtiele signalen. Ook ben je gevoeliger voor overprikkeling. Je kunt sneller overweldigd raken door externe prikkels, zoals geluiden, licht en sociale interacties. Tijdens de coaching ontwikkel je strategieën om overprikkeling te verminderen en emotionele reacties te beheersen.

Het is belangrijk je energie goed te beheren. Tijdens de coaching leer je grenzen te stellen, je behoeften te herkennen en zelfzorg te ontwikkelen. Dit omvat rust nemen, tijd alleen doorbrengen en activiteiten kiezen waar jij energie van krijgt. Je leert technieken om je aan te passen aan overweldigende situaties. Zoals bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, visualisatie en het creëren van rustige plekken om te herstellen.

Het opvoeden van een kind/ jongere met AD(H)D en hoogsensitiviteit kan een uitdaging zijn. Coaching kan hulp bieden.

Wat levert coaching op?

 • Informatie over de unieke kenmerken van ADHD en hoogsensitiviteit. Dit begrip helpt om de gedragingen van je kind beter te begrijpen en effectiever te reageren.
 • Praktische strategieën om met bepaalde gedragsuitdagingen om te gaan. Dit kan variëren van het omgaan met impulsiviteit tot het verminderen van overprikkeling.
 • Verbeterde communicatie met je kind. Zoals het stellen van duidelijke grenzen, het gebruik van positieve versterking en het bevorderen van een gezonde ouder-kindrelatie.
 • Als ouder je bewust zijn van je eigen behoeften, goed voor jezelf zorgen, zodat je veerkrachtig blijft en je kind effectief kunt blijven ondersteunen.
 • Begeleiding bij het samenwerken met leerkrachten, therapeuten en andere professionals. Dit helpt bij het creëren van een holistische aanpak voor het welzijn van het kind.
 • Het belang zien van positieve versterking en zelfcompassie.

 

Kortom, de coaching biedt praktische tools, emotionele ondersteuning en een holistische benadering om ouders te helpen bij het navigeren door de uitdagingen van het opvoeden van een kind met ADHD en hoogsensitiviteit.

De leerstijl van een kind/jongere met AD(H)D en van een kind/jongere is anders. Een kind/jongere met AD(H)D leert vaak snel en globaal. Een hoogsensitief kind/jongere leert vaak langzaam en grondig.

Maar wat als leren of studeren niet lukt? Kinderen en jongeren met symptomen van AD(H)D en/of hoogsensitiviteit hebben vaker problemen op school. Meestal ligt dit niet aan een onvermogen om te leren of te studeren.

True Colors helpt kinderen en jongeren om meer inzicht te krijgen in zichzelf, de werking van hun hersenen en hun manier van denken.

De basis van de begeleiding is het creëren van meer inzicht in zichzelf. Samen zoeken we uit waar de oorzaak ligt van de leer- en studeerproblemen.

Vervolgens bekijken we hoe we dit probleem kunnen oplossen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de methode ‘Ik leer anders’ of van een andere methode uit de praktijk.

De methode ‘Ik leer anders’ is onder andere gericht op kinderen en jongeren met A(H)D en/of hoogsensitiviteit. De meesten van hen zijn heel visueel, denken grotendeels in beelden en leren dan ook vooral door het visueel te maken. Ze leren wat dit betekent in de praktijk, hoe ze daar rekening mee kunnen houden en hoe ze dit kunnen toepassen.

Soms is een schoolbezoek wenselijk om in kaart te brengen hoe het op school gaat en wat er nodig is. Een goede afstemming met de leerkracht is voor alle partijen vaak erg prettig.

Een leerkracht ziet een kind onder andere omstandigheden dan de ouders. Daarom zoek ik ook graag samen met de leerkracht naar werkbare oplossingen voor in de klas en op school.