Logo True Colors Coaching
Wat is ADHD?

Wat is ADHD?

Eigenlijk is ADHD een verzamelnaam voor snel afgeleid zijn, onrust in je hoofd en druk gedrag.

ADHD staat voor “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” oftewel aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Voor de diagnose wordt gekeken naar de volgende kenmerken:

Onoplettendheid (aandachtsproblemen):

 • Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in school, werk of bij andere activiteiten.
 • Heeft vaak moeite om de aandacht er bij te houden.
 • Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken.
 • Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om iets af te maken.
 • Heeft vaak moeite met organiseren en plannen.
 • Wil liever geen taken die een geestelijke aandacht vereisen (zoals school- of huiswerk).
 • Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten.
 • Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
 • Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden.

Hyperactiviteit:

 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn of haar stoel.
 • Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten.
 • Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid).
 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten.
 • Is vaak “in de weer” of “draaft maar door”.
 • Praat vaak excessief veel.

Impulsiviteit:

 • Gooit het antwoord er vaak al uit voordat een vraag gesteld is.
 • Heeft vaak moeite op zijn of haar beurt te wachten.
 • Stoort vaak anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes).

Zowel van onoplettendheid als hyperactiviteit/impulsiviteit moeten er minstens 6 kenmerken (bij volwassenen tenminste vijf) aanwezig zijn, voor het 12de jaar en langer dan 6 maanden. Deze kenmerken moeten voorkomen op twee of meer terreinen en daar ook aanwijsbare problemen opleveren. Ze moeten niet het gevolg zijn van een andere stoornis.

Voor Wie

Kinderen met ADHD hebben er last van dat ze zo druk zijn (hyperactiviteit). Kinderen met ADD hebben dat eigenlijk ook, alleen zie je dat niet in hetzelfde gedrag terug. De hyperactiviteit hebben de kinderen met ADD in hun hoofd. In de coaching leert het kind hoe het (weer) lekker in z’n vel kan zitten en hoe het meer rust en ruimte in het hoofd krijgt. Daarvoor moet het kind zichzelf goed leren kennen en zichzelf antwoord kunnen geven op de vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat denk ik?
 • Wat voel ik?
 • Wat doe ik?

 

Wanneer een kind weet wat zijn kwaliteiten en kleuren zijn, kan het deze versterken en er optimaal gebruik van maken. Op dat moment komt het kind in zijn kracht en zal het sterker in zijn schoenen staan.

In de coaching leert het kind

 • Zichzelf zijn (zijn ware kleuren laten zien)
 • Een beter gevoel krijgen over zichzelf
 • De sociale omgang met anderen te verbeteren
 • Plezier hervinden
 • Een betere concentratie ontwikkelen

Als puber/adolescent ben je bezig met het ontdekken wie je bent en wat je wilt. Wanneer je ADHD/ADD hebt is dat vaak nog lastiger met gedachten die alle kanten opgaan en met veel onrust in je lijf. Het kan nogal een uitdaging zijn om jezelf staande te houden. Vooral als het lijkt of jij de enige bent. Dan heb je vooral geen “gezeur” nodig. Hoe fijn is het dan als er iemand met je meedenkt en je helpt dingen over jezelf te ontdekken.

Tijdens de coaching kun je vrijuit praten. Ik help je graag om je eigen kracht en motivatie te ontdekken. Samen zoeken we naar je kwaliteiten en hoe je die kan inzetten om te bereiken wat je wil.Beperkende gedachten die je ervan weerhouden om te doen wat je zou willen pakken we aan. Ik kan je helpen om minder last te hebben van faalangst, niet meer zoveel te piekeren of je onzeker te voelen.

Wil je graag:

 • Jezelf zijn (je ware kleuren laten zien)
 • Een beter gevoel over jezelf en meer zelfvertrouwen
 • De sociale omgang met anderen verbeteren
 • Het plezier en je eigen motivatie (her-)vinden
 • Een betere concentratie ontwikkelen

 

Na een paar keer coachen heb je allerlei tips waardoor je weer zelf verder kan met je leven.

Herken je jezelf in kenmerken van AD(H)D of heb je de diagnose? Het kan ingewikkeld zijn om goed te functioneren met een vol hoofd waarin gedachtes alsmaar heen en weer schieten als in een flipperkast. ADHD heeft invloed op meerdere gebieden, zoals school, werk, relaties, huishouden en middelengebruik (alcohol, drugs, etc.). Bij iedereen kan dit weer anders zijn. Wil je uitzoeken hoe het bij jou zit en wil je handvatten om met jouw ADHD om te gaan? Dan is coaching iets voor jou.

Een aantal resultaten van de coaching:

 • Je hebt een duidelijk beeld van wie je bent, met jouw AD(H)D kenmerken.
 • Je ervaart meer innerlijke rust en gaat beter om met de uitdagingen van ADHD.
 • Je bent minder gericht op de problemen en weet wat wél werkt.
 • Je vergroot je gevoel van eigenwaarde en durft meer jezelf te zijn.
 • Je bent stabieler en minder snel van slag.
 • Je kunt beter aangeven wat je nodig hebt en hebt daardoor minder stress.
 • Je bent je bewuster van je eigen mogelijkheden.
 • Je leert hoe je goede gewoontes ontwikkelt en behoudt.

Hoe kun je als ouder het best met je kind met ADHD of ADD omgaan? De opvoeding kan in sommige gevallen erg moeizaam verlopen.

Ouders vergeten de leuke kanten en kwaliteiten van hun kind, vooral in de puberteit, wanneer het kind ook nog eens pubergedrag vertoont.

Hoe fijn zou het zijn om weer te kunnen genieten van de leuke kanten van je zoon of dochter? Als ouder raak je gewend aan het gedrag van je kind en leer je hiermee omgaan. Maar wat zit er nou eigenlijk achter dit gedrag? Waarom gedraagt je kind zich zo? Zou je graag willen weten wat er in het hoofd van je zoon of dochter omgaat?

Met ons eigen gedrag beïnvloeden we het gedrag van anderen, ook in een gezin. Door je eigen gedrag aan te passen, pas je ook het gedrag van andere gezinsleden aan. Om dit te bereiken, moet je je hier wel eerst bewust van zijn. Sta er eens bij stil hoe je reageert, waar je tegenaan loopt en waar je zelf moeite mee hebt. Dit kan ook op je kinderen van toepassing zijn.

Bij de coaching van True Colors is het belangrijk dat je als ouder betrokken bent. Samen bekijken we wat het beste werkt: werken met het kind of met jou (jullie) als ouder(s)/ verzorger(s). Ook bepalen we samen de intensiteit en frequentie van de sessies.

Wat als leren of studeren niet lukt? Kinderen en jongeren met symptomen van ADHD of ADD hebben vaker problemen op school.

Meestal ligt dit niet aan een onvermogen om te leren of te studeren. Het is goed mogelijk dat er in de hersenen van het kind of de jongere iets in de weg zit, waardoor hij of zij minder of niet aan studeren toekomt.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Weinig tot geen overzicht;
 • Onwetendheid van de jongere waarvoor hij het nou daadwerkelijk doet.

 

True Colors helpt kinderen en jongeren om meer inzicht te krijgen in zichzelf, de werking van hun hersenen en hun manier van denken.

De basis van de begeleiding is het creëren van meer inzicht in zichzelf. Samen zoeken we uit waar de oorzaak ligt van de leer- en studeerproblemen.

Vervolgens bekijken we hoe we dit probleem kunnen oplossen. Hierbij kunnen we gebruik maken van de methode ‘Ik leer anders’ of van een andere methode uit de praktijk.

De methode ‘Ik leer anders’ is onder andere gericht op kinderen en jongeren met ADHD, ADD of de symptomen hiervan. De meeste van deze jongeren zijn heel visueel, denken grotendeels in beelden en leren dan ook vooral via het visuele aspect. De kinderen en jongeren leren wat dit betekent in de praktijk, hoe zij daar rekening mee kunnen houden en hoe ze dit kunnen toepassen.

Soms is een schoolbezoek wenselijk om in kaart te brengen hoe het op school gaat en wat er nodig is. Een goede afstemming met de leerkracht is voor alle partijen vaak erg prettig.

Een leerkracht ziet een kind onder andere omstandigheden dan de ouders. Daarom zoek ik ook graag samen met de leerkracht naar werkbare oplossingen voor in de klas en op school.