Logo True Colors Coaching

Praktische coaching en vergoedingen.

Praktische werkwijze coaching

De werkwijze van True Colors Coaching is heel praktisch. Er is eerst een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend. Als je besluit het traject aan te gaan, maken we een plan van aanpak. Hierin staat wat de verwachtingen en afspraken zijn. Er worden duidelijke doelen gesteld waar we naar toe gaan werken. Het is afhankelijk van het doel hoe lang het traject gaat duren. Het kunnen 4 sessies zijn, maar ook 8 à 10.

Vergoedingen

Vergoeding door de gemeentes Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem

Jeugd tot 18 jaar
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeente is verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond en veilig opgroeien van kinderen. ADHD/ADD coaching is een individuele voorziening. Om er gebruik van te kunnen maken via de gemeente, moet eerst toegang worden verleend. Deze toegang wordt verleend door het CJG (de gemeentelijke toegangspoort), de (huis)arts, kinderrechter of de gecertificeerde instelling (uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering). Wordt de toegang verleend, dan worden de coachingsessies vergoed door de gemeente. De zorgverzekering vergoedt de coaching niet. Vergoeding is eventueel wel mogelijk vanuit een pgb, als ondersteunende begeleiding. Hiervoor moet je contact op nemen met het zorgkantoor. Vraag dit van tevoren na om teleurstelling te voorkomen. Omdat er meestal niet heel veel sessies nodig zijn, is coaching een redelijk kleine investering in verhouding tot wat het je oplevert.

Vanaf 18 jaar
Voor mensen boven de 18 geldt dat wanneer er ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld door coaching, het van de persoonlijke situatie afhangt of dit via de gemeente kan en hoe dit er precies uitziet. De Wmo-consulenten van de gemeente gaan daarover graag in gesprek. Dit wordt een keukentafelgesprek genoemd en vindt meestal thuis plaats. Er wordt besproken of hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het probleem op kan lossen. En of je dit dan van een zorgaanbieder (zorg in natura) wilt ontvangen of dat je zorg zelf wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb): een geldbedrag waarmee je zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen.
Na het gesprek met de Wmo-consulent, ontvang je een verslag van je situatie. In het verslag staat of je voor hulp vanuit de Wmo in aanmerking komt. Je kunt daarna de officiële aanvraag doen. Soms wordt de aanvraag al tijdens het gesprek geregeld.
Voor vragen of het maken van een afspraak kun je telefonisch contact opnemen met de Wmo-consulenten van het Wmo-loket. Je kunt je vraag voor ondersteuning ook online (bij jouw gemeente) doen.

Vergoeding door andere gemeentes: mogelijke vergoeding PGB
Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf begeleiding in kunt kopen. Met dit bedrag kun je zelf kiezen welke begeleiding je wilt. Het is mogelijk (een gedeelte van) de kosten van het coachtraject te betalen uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) als je daarvoor in aanmerking komt.

Werkgever
Werkgevers zijn erbij gebaat dat hun werknemers goed functioneren en hebben daar over het algemeen zeker wat voor over. Maak het dus bespreekbaar! Misschien wil jouw werkgever het coachtraject helemaal of gedeeltelijk vergoeden. De werkgever kan hiervoor contact met True Colors opnemen voor de voorwaarden en tarieven. Deze zijn anders dan bij particulieren.

Zorgverzekering
Helaas wordt een coachtraject niet vergoed door de zorgverzekeraars.